Çocuklar İçin Yoga


Yoganın her yaştan insanın ruh, beden ve akıl gelişimi ve sağlığı açısından önemi bilinmektedir.

Çocuk Yogası, Klasik Yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.

Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamını devam ettirmesine yardımcı olmaktır.

Çocuk Yogası; okul öncesi ve ilerleyen yaşlardaki çocuklarımızın, güçlü bir kişilik, sosyal kabiliyet, kuvvet ve dayanıklılık, esneklik, mental bütünlük, konsantrasyon, denge, doğru nefes alma, kendine güven ve cesaret, kendini ifade etme, yaratıcı bir hayal gücü ve olumlu görüş yeteneği, doğa ve tüm canlılara saygı, paylaşım, sevgi ve uyum gibi bir çok açıdan gelişimine katkı sağlamaktadır.

Çocuklarımızın gelişiminin ne denli önemli olduğunun bilinciyle; atölyemiz bünyesinde 4 – 7 yaş ve 8 – 12 yaş grubunu kapsayacak şekilde iki ayrı Çocuk Yogası sınıfı oluşturuyoruz. Çocuklarınızın kocaman yüreklerinin ışıldamasına katkı sağlamak ister misiniz?

4 – 7 yaş sınıfı 13:00
8 – 12 yaş sınıfı 14:00